Politika zaštite privatnosti Iskon.Jumbo korisnika

U poslovanju i odnosu prema korisnicima primjenjuju se visoki standardi sigurnosti i zaštite osobnih podataka.

Za Iskon.Jumbo korisnike vrijedi Politika zaštite privatnosti Iskona.

Politika zaštite privatnosti Iskon Interneta.pdf 331,8 kB